StrømKontroll er tilsynelatende primitiv og basert på gjennomsnittspris kun for inneværende døgn. Nå har de i tillegg gått langt over effektgrensen to ganger denne måneden og dermed trukket oss opp ett trinn på nettleie. Dette på tross av at store styrte laster gikk ved begge tilfeller.
For vårt behov vil det være gunstig å kunne styre VVB til døgnets tre-fire billigste timer. Det samme med elbillader, men innen et gitt intervall så den er ferdig til morgenen. Det har vært tilfeller der bilen ikke har vært ferdig ladet fordi strømprisen har ligget over snittet i ladeperioden.
Flere ganger ukentlig lader bilen til unødvendig høy strømpris, fordi den lader på ettermiddag/kveld til inneværende døgns laveste priser, samtidig som det er vesentlig billigere strøm påfølgende natt/morgen.
Den prosentvise variabelen i automasjonen samkjører ikke med StrømKontroll og er like uforutsigbar på tid over døgnet.
Ved store samtidige laster vil det i løpet av måneden være billigere å gå opp ett effekttrinn for å kunne utnytte lavere strømpris ved stor prisvariasjon.
Ønsket er altså mulighet for å automatisere laster til døgnets billigste timer, og billading til et antall timer innen et gitt intervall, feks frem til kl 06 på morgenen.