Hvis man oppretter automasjon lys på ved bevegelse, og av etter x antall minutter, så blir ikke "slå lys av" med i flowen.
Altså får du kun en flow som slår lys på, men aldri av igjen