Ladeøkta i natt sier 827kwt i futurehome.
Easee app sier 37.
Skulle gjerne hatt så stort batteri men 🙂
Noe jeg kan gjøre? Noe jeg har glemt?