Denne låsen støttes av Goggle home, så burde være mulig å få inn i futurehome også