Det burde vera mogeleg å leggja til og å endra enheter i ein automasjon. I dag må ein sletta heile automasjonen for så å leggja alt inn på nytt. Tungvint! Eg ønskjer at heile lista "device" kjem fram ved redigering slik at ein kan velja kva for enhet som skal vera med i automasjonen.