Oddbjørn Damp
Fridtjof Denneche
Arne Inge Nordfjell
Torfinn Brokke
S
Svein Olav Aastrup-Leithe
E
Espen Brauti
Ø
Øystein Kleppestrand
S
Stig Arnesen
R
Roar Hauger
Martin Carlsen
L
Lars Michalowski
Jarleif Vågen
Thomas Longva
L
Lars Davidsen
Ketil Holt
Andreas Morch Hildershavn
Terje Risdal
Mikkel Aronsen
Stig Are Waage
Ciaran Kråkenes
K
Kenneth Nesse
Idar Fjellstad
Pål Raymond Johansen
Kjetil Huseth