Register as device i flow gjør ingen ting lengere. hva er galt?