Jeg opplever at appen viser feil symbol når man skal åpne eller låse døren. Har Danalock V3, når jeg trykker grønn lås er døren åpen, og når jeg trykker rød åpne er døren låst. Får varslinger hele tiden om at døren er åpen. I dette tilfellet er døren låst.