Når man oppdaterer FH sin app på iPhone så står det bare "For complete list of changes, please see https://feedback.futurehome.io/changelog"
Teksten er bare tekst, så man kan ikke trykke på linken og gidder man å faktisk taste adressen inn i en nettleser, så kommer man til en side som henger 2 versjoner etter! :-(
Kan man ikke bare skrive hva oppdateringen inneholder slik som alle andre? Hvilke nye muligheter får jeg? Hvilke feil et rettet? Og hvilke deler av FH risikerer jeg inneholder nye feil om jeg velger å oppgradere?