Hei. Ser det fungerer ganske så bra med bruk at Heatit Z-Temp2 mot FH. Bruker den til å styre en Fibaro Single Switch som igjen styrer en panelovn. Den rapporterer riktig temp og man kan stille opp og ned i rommet. Men når man endrer temperatur i FH appen oppdateres ikke "set temp" i displayet. Mulig å få FH til å sende tilbake denne informasjonen til enheten?
Alt fungerer som det skal, bortsett fra at set temp ikke vises riktig i display hvis temp er justert i appen. Hvis folk som er på besøk ser på displayet tror de at temp f.eks. er satt til 23 grader, selv om i appen har satt den til 18 grader (etter nattmodus aktivert). Da begynner folk å justere på selve termostaten og tror de stiller f.eks. "ned" fra 23°C til 21 °C. Men i praksis stiller de opp fra 18 °C til 21 °C.
Jeg tenker denne trådløse termostaten fungerer bedre enn andre sensorer som måler temp pga at aeotec og Fibaro sine sensorer ofte kun passer inn i takhøyde (der det ofte er noen grader varmer enn resten av rommet) , mens Heatit Z-Temp2 passer i kroppshøyde ved å plassere den nær andre lysbryter etc. Ingen reagerer på at den henger lavt på veggen. Men plasseres Fibaro ballen i samme høyde virker den veldig feilplassert.