I appversjon 5.18.1 vises kWh som Wh, og hvis en enhet har brukt f.eks 4400kWh, så oppgis det som 4,4kWh