Den nye appen viser ofte feil lys som er på/av, både plassering og antall.
For eksempel, den nye appen 5.0.14 (452) viser nå at jeg har 4/15 lys på. Den gamle appen viser at jeg har 2/15 lys på.
Den nye appen sier at lyset på kontoret er av, men at flere lys i stuen er på. Den gamle appen sier at lyset på kontoret er på, men helt av i stuen.
Det er den gamle appen som har rett i alle tilfellene.
Nattmodus hos meg betyr at alle lys slås av. Da viser den nye appen at 2/15 lys er på, den gamle appen viser 0/15 på.
Vedlegg 1 viser at lyset på kontoret er av. Dersom jeg trykker meg inn på kontor, så er lyset på, vist på vedlegg 2 (som er korrekt).
Jeg bruker den gamle huben med 1.9.73 firmware.