Det er ikke mulig å stoppe screens etter en vilkårlig tid, for å skjerme for sol f.eks uten å lukke helt. Dette bruker jeg daglig og er p.t eneste grunnen til at jeg ikke kan gå over til nye app, men må sjonglere mellom både ny og gammel.
Jeg er på iOs/Iphone