Hvert nyttig med hjelpere. Laget en termostat av Aqara tempføler og Fibaro Wall stikk med automasjon. En sammenligner som skrur på undere temp. og av over temp.
Hvert kjekt om temp kunne vært en hjelper som jeg kunne satt utenfor automasjonene